Πανελλαδικό δίκτυο

Η Leventis Trans Group διατηρεί σημαντικό δίκτυο συνεργατών και αναλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων, κάθε μεγέθους και βάρους, σε κάθε σημείο της Ελλάδα, ανάλογα με την εκάστοτε συμφωνία και καθ’ υπόδειξη του πελάτη αποστολέα.

Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε τα εμπορεύματα σας με συνέπεια και ασφάλεια, με τους κατάλληλους συνεργάτες, έχοντας ως στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας

Προσφέρουμε:
- Έκδοση Reports και αναλυτικών καταστάσεων χρέωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και παράδοσή τους από υπάλληλο της εταιρείας μας
- Μηχανογραφική παρακολούθηση αποστολών
- Συλλογή στοιχείων εξυπηρέτησης πελατών
- Δρομολόγηση αποστολών
- Αναλυτική κοστολόγηση υπηρεσιών με τρόπο επιλογής του πελάτη
- Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων εξυπηρέτησης βάσει των αναγκών του πελάτη
- Πιστοποίηση παράδοσης ( POD – Proof of Delivery) στην μεταφορά