Αστικές μεταφορές

Με τον ευέλικτο, ιδιόκτητο στόλο μας, αναλαμβάνουμε αστικές μεταφορές εντός του λεκανοπεδίου Αττικής και φροντίζουμε για την παράδοση των εμπορευμάτων στον επιθυμητό χρόνο.

Προσφέρουμε:
- Υπηρεσία επίδοσης Σαββάτου και Κυριακής
- Επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα
- Έκδοση Reports και αναλυτικών καταστάσεων χρέωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και παράδοσή τους από υπάλληλο της εταιρείας μας
- Μηχανογραφική παρακολούθηση αποστολών
- Συλλογή στοιχείων εξυπηρέτησης πελατών
- Δρομολόγηση αποστολών
- Αναλυτική κοστολόγηση υπηρεσιών με τρόπο επιλογής του πελάτη
- Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων εξυπηρέτησης βάσει των αναγκών του πελάτη
- Πιστοποίηση παράδοσης ( POD – Proof of Delivery) στην μεταφορά