1-5 ευρωπαλέτες, ωφέλιμο φορτίο 4 τόνους

Ανήκει στην κατηγορία των ελαφρών φορτηγών, ευέλικτος τύπος οχήματος ενδείκνυται για μεταφορές εντός της πόλης για άμεση παράδοση.

Ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος αποτελεί ουσιαστικά τη «ραχοκοκαλιά» των χερσαίων οδικών εμπορευματικών μεταφορών εντός πόλης.