1-18 ευρωπαλέτες, ωφέλιμο φορτίο 15 τόνους

Οχήμα με ωφέλιμο φορτίο 15 τόνους και χωρητικότητα 18 παλέτες με υδραυλική πόρτα 2,5 τόνους με καρότσα κουρτίνα για φόρτωση και από πλάι.

Leventis Trans Group