Ταχυμεταφορές

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εσωτερικού, αφορούν σε μεταφορές εμπορευμάτων, τα οποία παραλαμβάνονται και παραδίδονται εντός της Αττικής και όλης της Ελλάδας σε χρόνους express. Περιλαμβάνει την περισυλλογή, προετοιμασία μεταφορά και διανομή των εμπορευμάτων και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για την κάλυψη των αναγκών τους.

Χρησιμοποιούμε κάθε τύπο οχήματος που επιθυμεί ο πελάτης για την παραλαβή ή την διανομή των εμπορευμάτων στο χρόνο που επιθυμεί με απόλυτο έλεγχο.

Η διαδρομή επιτηρείται μέσω GPS στα περισσότερα οχήματα μας.

Προσφέρουμε:
- Έκδοση Reports και αναλυτικών καταστάσεων χρέωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και παράδοσή τους από υπάλληλο της εταιρείας μας
- Μηχανογραφική παρακολούθηση αποστολών
- Συλλογή στοιχείων εξυπηρέτησης πελατών
- Δρομολόγηση αποστολών
- Αναλυτική κοστολόγηση υπηρεσιών με τρόπο επιλογής του πελάτη
- Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων εξυπηρέτησης βάσει των αναγκών του πελάτη
- Πιστοποίηση παράδοσης ( POD – Proof of Delivery) στην μεταφορά